30. oktober. Debatmøde om grundskolen

I Teutonersalen på Thisted Gymnasium

Debatmøde om Grundskolen i Thisted kommune
med deltagelse af Merete Riisager. (Undervisningsminister ) Claus Hjortdal (formand for skolelederene) Peter Bendix (formand for friskolerne )
Philip  Brand (formand for Thy- Mors lærerkreds)
God aften om test i folkeskolen, folkeskole contra friskoler, tillid og kontrol af ledere og medarbejdere.