4. oktober Læserbrev i Thisted Dagblad

 • Det nære sundhedsvæsen

 • Budget for 2018 vedtaget. Og det er rigtigt godt for “Det nære sundhedsvæsen”.
 • Med indgåelse af Thisted kommunens budget for 2018 har socialdemokratiet sat vigtige aftryk på resultatet.
 • Det er lykkedes at få afsat flere resurser til ældreområdet i budget 2018 på Social – og sundhedsområdet.
  Der er samlet 4 mio. ekstra til styrkelse af det nære sundhedsvæsen.
  Et vigtigt skridt for at imødegå de mange udfordringer der er på området og derved forsøge at holde serviceniveauet.
 • En planlagt besparelse på vores plejecentre på 2 mio. fra budget 2017 er blevet afværget og der bliver tilført ekstra 2 mio.
  Det er glædeligt i et ældreområde, som er presset af stigende tilgang af plejekrævende ældre, flere med kroniske sygdomme og demens og en hurtigere udskrivning fra sygehuse, som betyder kompleks pleje, rehabilitering og behandling, der skal varetages og følges op i nærmiljøet i kommunalt regi.
  Her er kommunens akutfunktion en vigtig faktor, som skal være med til at forebygge unødige indlæggelser.
 • Desuden bliver opgaverne i det nære sundhedsvæsen mere og mere komplekse og dette kræver naturligvis kompetenceløft i personalet.
 • Med de nytilførte midler forventer vi bedre at kunne løfte disse opgaver