1. august Læserbrev i Nordjyske

På tide at stramme op

Der har i den seneste tid været megen skriveri om de private udbuds lægeklinikker i Region Nordjylland, og det er godt, at der er kommet fokus på det område.

Jeg har længe været skeptisk overfor de  nuværende forsøg på at løse lægemanglen og genkender godt kritik punkterne.

-der mangler kontinuitet med for mange skiftende læger

-for lidt kendskab til patienten

-angivelig også for mange patienter i forhold til antallet af læger

-problemer med at få akut tider.

-manglende tilgængelig ,som kan bevirke et øget brug af vagtlæge

– de medvirker ikke til uddannelse af yngre læger

-desuden bliver klagesager i forhold til udbudsklinikker behandlet anderledes end klagesager fra de traditionelle praktiserende læger.

Der er tilsyneladende flere områder der bør strammes op på og der skal stilles større krav til kvaliteten og måden opgaven løses på.

Jeg undrer mig over, at Region Nordjylland ikke arbejder mere målrettet med andre løsninger.

I Jan i år kom den ventede rapport fra lægedækningsudvalget med et  analysearbejde om lægemangel og tilmed gode anbefalinger til nye løsninger.
På folkemødet blev det bl.a. nævnt at  Region Sjælland har haft succes med gå mere i dialog med yngre læger og derved fået etableret delepraksis , hvor flere er sammen og har fået deltidsstillinger.

Region Nordjylland må tænke mere ud af boksen.

Region  Nordjylland burde være villig til at oprette satellit praksis eller klyngedannelser, hvor flere læger går sammen om bl.a. de administrative og kvalitetsmæssige opgaver. Det vil gøre det mere attraktivt for en ung læge, at blive praktiserende .

De yngre læger har intet ønske om at arbejde i Regionsklinikker ,det viser en undersøgelse fra 2016 fra FYAM.

Jeg håber derfor at Regionen nu vil arbejde på at sætte flere skibe i søen til gavn for borgernes sundhed i blandt andet Thisted kommune.