Politik

Jeg vil gerne fortsat være med til at udvikle og tage ansvar for Thisted kommune i den kommende valgperiode.

Dette vil jeg gerne i samspil og i tæt dialog med borgere, ved inddragelse og involvering med alle, der har lyst til at være med.

Hvad er jeg optaget af :

  • Lighed i sundhed og forebyggelse skal være det bærende fokus i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.
    Kommunen skal skabe sunde og trygge rammer for borgernes hverdag, og arbejde sundhedsfremmende i alle kontakter med borgerne. Vi skal øge lighed i sundheden og mindske  sociale forskelle ved at tilbuddene er tilpasset de borgere, der har mest brug for hjælp.
  • At Thisted kommune forsat udvikles og styrkes som en  aktiv helhed.  Vi skal støtte initiativer der styrker fællesskabet. Det gælder natur, kultur, idræt ,foreningsarbejde….
  • Fortsat styrke bosætningen og skabe gode erhvervs muligheder, så der skabes gode forskelligartede arbejdspladser.
  • At fremme faglighed ,trivsel og tillid på kommunens arbejdspladser.
  • At udvikle og skabe bedre sammenhængende forløb for alle borgere, som har behov for god service og kontinuitet

Skabe et sundt og tillidsfuld børne- og ungeliv ved gode initiativer på tværs af familie ,skole, institution, fritidsliv  og  uddannelse.