Politik

Jeg vil gerne fortsat være med til at udvikle og tage ansvar for Thisted kommune i den kommende valgperiode.
Dette vil jeg gerne i samspil og i tæt dialog med borgere, ved inddragelse og involvering med alle, der har lyst til at være med.

Sundhed hele livet for alle
 Jeg arbejder for at  skabe lighed i sundhed med tidlig indsats og forebyggelse som et  naturligt tilbud. 
Der skal sikres de rigtige indsatser over for familier, der rammes af sygdom, handicap eller andre sociale omstændigheder. Og med rammer, der understøtter livskvalitet, trivsel og et trygt liv for alle. Vi skal forebygge ensomhed ved at styrke sociale netværk og gode fællesskaber. 
Vi skal føre en ældrepolitik, hvor den enkelte mødes med værdighed, nærvær og selvbestemmelse.
Der er stadig behov for at opruste og udvikle det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.
Jeg vil fortsat arbejde på sundhedstilbud tættere på borgerne.

 

Kommune i vækst
Jeg mener, det er vigtigt, at vi fortsætter med at skabe gode vilkår og attraktive rammer for det lokale erhvervsliv. 
Vi skal fortsat fremme den grønne omstilling og bæredygtige løsninger i forhold til klima, natur og miljø. Der skal arbejdes for at fastholde og etablere flere uddannelsesinstitutioner i kommunen, hvilket er afgørende for rekruttering af tilstrækkelig arbejdskraft. Det kunne være inden for teknologi og energi.
Vi skal fortsætte de gode initiativer for øget bosætning og støtte op om de mange muligheder, som vores unikke natur, stærke brands som Cold Hawaii og den kulturelle mangfoldighed giver.

Nærdemokrati
Jeg vægter tæt dialog og samarbejde med lokalområder og at inddrage borgernes erfaringer i mit politiske arbejde. Det er vigtigt at finde langsigtede og holdbare løsninger til alle og for hele kommunen.
Medarbejderne i kommunen skal vises tillid og bruge deres faglighed for borgerne og ikke til kontrol og unødig dokumentation.

Vore børn og unge er fremtiden
En sund barndom og ungdom skaber grobund for et godt liv. Vi skal gøre en god skole bedre. Faglighed er vigtigt sammen med et målrettet arbejde for trivsel og gode fællesskaber.
Flere unge skal kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.