Offentligt møde om psykiatrien

Et par givtige dage med mental sundhed på dagsordenen🌟🌟
I aftes offentligt møde om psykiatrien, med et informativt oplæg ved Jan Mainz, direktør i Patientansvar i Psykiatrien i region Nordjylland. God dialog og drøftelse om tendenser og de udfordringer patienter, borgere og pårørende står i. I dag sundhedspolitisk samling om “Børn og unges mentale sundhed” i Ålborg. 2 gode oplæg ved :Teolog og forfatter Christian Hjortkjær om “ Utilstrækkelighed “Og sociolog Andets Petersen om “Stigning i diagnoser” Caseeksempler fra de forskellige klynger: Oplæg fra Thisted kommune om “Thisted modellen“ som skal styrke samarbejde og handlemuligheder for “Børn og unge i mistrivsel eller med psykiske problemer”

Kan være et billede af 1 person og står
Kan være et billede af 3 personer, heriblandt Hanne Korsgaard og indendørs

Indvielse af det nye sundhedshus i Hanstholm

I dag officiel indvielse af det nye sundhedshus i Hanstholm .En dag jeg har set meget frem til , hvor der igen kommer aktivitet og liv i det tidligere rådhus, som ovenikøbet får en vital sundhedsfunktion for lokalområdet. Et hus med optimale rammer for almen prak. læger , sygeplejeklinikker , kommunale sundhedstilbud og genoptræning .

Kan være et billede af 1 person, står og indendørs
Kan være et billede af kage

De røde bænke

Fik i dag æren af at indvie de røde bænke ved Røde Kors i Hanstholm 🎈🎈De røde bænke skal sætte fokus på indsatsen med at modvirke ensomhed.

Det er fantastisk, at det lokale Røde kors sætter spot på indsatsen mod ensomhed. Der er blevet købt 6 bænke, som skal placeres rundt i den tidligere Hanstholm kommune. 1 Frøstrup, 1 Ræhr, 1 Klitmøller, 1 ved det nye sundhedshus og endelig 2 her ved butikken i Hanstholm.
Bænkene inviterer til en snak — helt bogstaveligt, men også til, at vi alle prøver at være åbne over for at få en snak med en kendt eller en man ikke kender. Der er nu taget skridt og initiativ til at gøre en forskel. Stor tak for det. Jeg vil gerne ønske det bedste for de røde bænke og deres brugere.

Kan være et billede af 2 personer, heriblandt Bodil Kjær Lauritsen og udendørs

Sundhedshus

Officelt indvielse af Hanstholm Sundhedshus den 13 august 2021 👍👍Thisted Kommune investerer massivt i sundhed:
Tre sundhedshuse er skudt op på 1,5 årI Thy skal der være gode rammer og faciliteter for sundheden. Derfor har Thisted Kommune investeret i sundhedshuse i henholdsvis Frøstrup, Hundborg og Hanstholm, og snart igangsættes arbejdet med et nye Center for Sundhed ved Thy Hallen. Målet er at gøre sundhed til en god og tilgængelig oplevelse for borgerne i Thy. Det seneste års tid har der været travlhed i det gamle rådhus i Hanstholm. Håndværkerne har knoklet med en gennemgribende renovering, som har omdannet de tomme rådhusgange og kontorer til et moderne sundhedshus. Byggeriet stod færdigt den 1. maj, og den 4. maj kunne de tidligere Lægerne i Nors, der nu hedder Lægerne i Hanstholm, åbne deres nye lægeklinik i de spritnye rammer på 1. sal. Derudover rummer huset blandt andet to kommunale sygeplejeklinikker, faciliteter til træning og rehabilitering og lokaler, hvor der kan afholdes sundhedssamtaler. Samtidig er der nye lokaler, som foreninger i lokalområdet vil kunne benytte til foreningsaktiviteter. Der bliver afholdt officiel indvielse af Sundhedshuset for alle interesserede på Bådsgårdsvej 12 den 13. august 2021 kl. 15-17. Og det er ikke det eneste nye sundhedshus, der er blevet bygget i Thy. På blot 1,5 år er der blevet etableret en ny læge- og sygeplejeklinik i Frøstrup og et nyt sundhedsfællesskab i Hundborg. Vil inspirere til sundhed. Der er i det hele taget rigtig mange investeringer i at give sundheden i Thy de bedst mulige rammer. Det fortæller Ida Pedersen, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Thisted Kommune. – Vi er alle i løbende kontakt med sundhedsområdet i løbet af vores liv, og det er vigtigt, at de tilbud, vi møder, er tidssvarende og inspirerer til sundhed. Her har de fysiske rammer stor betydning. Derfor satser vi på at skabe optimale rammer for sundhed, der er tilgængelige og nemme at komme til for thyboerne, udtaler Ida Pedersen. Esben Oddershede, der er formand for Klima-, Miljø-, og Teknikudvalget i Thisted Kommune, håber, at den nye brug af de gamle, tomme lokaler kommer til at gavne hele området omkring Hanstholm. – Det glæder mig, at der kommer liv tilbage i lokalerne, der er placeret helt centralt i byen. Og der er ingen tvivl om, at det nye sundhedshus bliver et knudepunkt for en masse aktiviteter og tilbud, som vil trække mange brugere til, udtaler han. Projektet i Hanstholm er støttet med 11,72 mio. kr. af det daværende Sundheds- og Ældreministerie. Nyt center for sundhed. Men investeringen i sundhed i Thy stopper ikke ved de nye sundhedshuse. Det forudgående arbejde for at kunne igangsætte byggeriet af et spritnyt Center for Sundhed er i gang. I øjeblikket udvælges det entreprenørteam, som skal bygge 2. etape. Center for Sundhed skal bringe Thisted Kommunes sundhedstilbud tættere på foreningslivet, så man får bedre mulighed for at samarbejde om at give thyboerne tilbud, der motiverer til sunde valg. Byggeriet af Center for Sundhed er 2. etape ud af tre i det store projekt ved Thyhallen. Etape 1 er i fuld gang og indeholder byggeriet af to helt nye haller og en renovering af Hal A. 3. og sidste etape omhandler udearealerne, som vil komme til at indeholde mange gode muligheder for bevægelse og leg. Kontaktinformation Ida Pedersen Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Thisted Kommune

24Du, Jane Rishøj, Lone Rasmussen og 21 andre

FÆLLESSKAB PÅ AFSTAND

24178p.1l 9mraj  · ❤️ FÆLLESSKAB PÅ AFSTAND. Stafet for livet afvikles i år, som en endags begivenhed imorgen d. 29 maj kl. 11.00 – 22.30 🙏🏽 Du vil dog kunne opleve deres “opvarmning” på Store Torv idag kl. 13.00 – 18.00, hvor Stafetshoppen sælger kaffe, lækker kage og veganske is 🍦 Så tag ned på Store Torv og oplev den hjertevarme stemning ❤️ Én ting er helt sikkert – du støtter et vigtigt og godt formål! Se meget mere på deres egen Facebook side 👉🏼Stafet For Livet Thisted

Kan være et billede af ballon, himmel og tekst