Sundhedshus

Officelt indvielse af Hanstholm Sundhedshus den 13 august 2021 👍👍Thisted Kommune investerer massivt i sundhed:
Tre sundhedshuse er skudt op på 1,5 årI Thy skal der være gode rammer og faciliteter for sundheden. Derfor har Thisted Kommune investeret i sundhedshuse i henholdsvis Frøstrup, Hundborg og Hanstholm, og snart igangsættes arbejdet med et nye Center for Sundhed ved Thy Hallen. Målet er at gøre sundhed til en god og tilgængelig oplevelse for borgerne i Thy. Det seneste års tid har der været travlhed i det gamle rådhus i Hanstholm. Håndværkerne har knoklet med en gennemgribende renovering, som har omdannet de tomme rådhusgange og kontorer til et moderne sundhedshus. Byggeriet stod færdigt den 1. maj, og den 4. maj kunne de tidligere Lægerne i Nors, der nu hedder Lægerne i Hanstholm, åbne deres nye lægeklinik i de spritnye rammer på 1. sal. Derudover rummer huset blandt andet to kommunale sygeplejeklinikker, faciliteter til træning og rehabilitering og lokaler, hvor der kan afholdes sundhedssamtaler. Samtidig er der nye lokaler, som foreninger i lokalområdet vil kunne benytte til foreningsaktiviteter. Der bliver afholdt officiel indvielse af Sundhedshuset for alle interesserede på Bådsgårdsvej 12 den 13. august 2021 kl. 15-17. Og det er ikke det eneste nye sundhedshus, der er blevet bygget i Thy. På blot 1,5 år er der blevet etableret en ny læge- og sygeplejeklinik i Frøstrup og et nyt sundhedsfællesskab i Hundborg. Vil inspirere til sundhed. Der er i det hele taget rigtig mange investeringer i at give sundheden i Thy de bedst mulige rammer. Det fortæller Ida Pedersen, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Thisted Kommune. – Vi er alle i løbende kontakt med sundhedsområdet i løbet af vores liv, og det er vigtigt, at de tilbud, vi møder, er tidssvarende og inspirerer til sundhed. Her har de fysiske rammer stor betydning. Derfor satser vi på at skabe optimale rammer for sundhed, der er tilgængelige og nemme at komme til for thyboerne, udtaler Ida Pedersen. Esben Oddershede, der er formand for Klima-, Miljø-, og Teknikudvalget i Thisted Kommune, håber, at den nye brug af de gamle, tomme lokaler kommer til at gavne hele området omkring Hanstholm. – Det glæder mig, at der kommer liv tilbage i lokalerne, der er placeret helt centralt i byen. Og der er ingen tvivl om, at det nye sundhedshus bliver et knudepunkt for en masse aktiviteter og tilbud, som vil trække mange brugere til, udtaler han. Projektet i Hanstholm er støttet med 11,72 mio. kr. af det daværende Sundheds- og Ældreministerie. Nyt center for sundhed. Men investeringen i sundhed i Thy stopper ikke ved de nye sundhedshuse. Det forudgående arbejde for at kunne igangsætte byggeriet af et spritnyt Center for Sundhed er i gang. I øjeblikket udvælges det entreprenørteam, som skal bygge 2. etape. Center for Sundhed skal bringe Thisted Kommunes sundhedstilbud tættere på foreningslivet, så man får bedre mulighed for at samarbejde om at give thyboerne tilbud, der motiverer til sunde valg. Byggeriet af Center for Sundhed er 2. etape ud af tre i det store projekt ved Thyhallen. Etape 1 er i fuld gang og indeholder byggeriet af to helt nye haller og en renovering af Hal A. 3. og sidste etape omhandler udearealerne, som vil komme til at indeholde mange gode muligheder for bevægelse og leg. Kontaktinformation Ida Pedersen Formand for Social- og Sundhedsudvalget, Thisted Kommune

24Du, Jane Rishøj, Lone Rasmussen og 21 andre