Februar 2021

HVAD ER ET GODT ÆLDRELIV?

100 THYBOER DISKUTEREDE FREMTIDENS VILDE ÆLDRE

Der er ingen tvivl om, at der skal ske noget andet på plejecenterområdet, end det vi kender i dag. Det var en af konklusionerne på et digitalt borgermøde tirsdag aften.

Alle mand var kaldt på dæk tirsdag aften for at diskutere, hvordan vi bedst skaber et godt ældreliv i fremtiden.
For det er ikke lige til.

Vi lever i længere tid, og det betyder, at der bliver flere og flere ældre i fremtiden, der har brug for hjælp og pleje. Samtidig bliver der færre i den arbejdsdygtige alder, der kan løfte den opgave.

For at sætte debatten i gang holdt Anne-Marie Dahl, der er fremtidsforsker i Futuria, et oplæg om, hvilke ønsker og behov fremtidens ældre kan tænkes at have.

For måske kan udfordringen, ældreområdet står overfor, løses på en måde, der både sikrer, at vi får den tilværelse, vi ønsker, når vi bliver gamle, og at økonomien hænger sammen.

– Vores behov og ønsker ændrer sig over tid. Der skal andre ting til, for at vi føler os trygge og har gode relationer. Vi skal hjælpe hinanden med at finde nye veje, lød det indledningsvist fra Ida Pedersen, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Thisted Kommune.

Fremtidens ældre vil ikke lade sig nøje
Men hvad er det så, fremtidens ældre vil have?

Det spørgsmål er der ingen af os, der med sikkerhed kender svaret på, men fremtidsforsker, Anne-Marie Dahl har et bud.

– Fremtidens ældre vil have andre forventninger til tilværelsen, end man har set tidligere. De vil ikke lade sig nøje, og meget tyder på, at fremtidens ældre vil fortsætte med at udvikle sig og realisere sig selv i en meget høj alder, siger Anne-Marie Dahl.

Derfor kalder hun dem også for “fremtidens vilde, unge ældre”.

– De vil være kendetegnet ved, at de er aktive i en høj alder. De har meget individuelle behov, som de gerne vil have opfyldt. De vil have en meningsfuld livsstil, hvor de kan og vil rigtig meget, og de ønsker at leve længst muligt i det liv, de kender, selvom de får nogle fysiske begrænsninger, siger Anne-Marie Dahl.

Brug for ændringer og nye idéer
På baggrund af fremtidsforskerens oplæg var størstedelen af deltagerne på borgermødet enige om, at fremtidens plejeboliger og ældrepleje i Thisted Kommune skal se anderledes ud, end det gør i dag.

Opfattelsen var, at det er nødvendigt, hvis fremtidens ældre skal være glade og tilfredse. Samtidig ønskede størstedelen også personligt, at plejeboliger og ældrepleje ser anderledes ud i fremtiden.

Der blev blandt andet snakket om flere ældrevenlige boliger, som man kan bo i, inden man bliver så dårlig, at man skal på plejehjem.

Andre nævnte et ønske om at bo i seniorfællesskaber, hvor man har sin egen lejlighed, men har gode fællesarealer, hvor man kan være sammen med andre i samme livssituation som én selv.

Et helt tredje bud var plejehjem, hvor der er et større udbud af tilbud om forskellige aktiviteter, som man selv kan vælge fra og til.

Ønskerne er altså mange, og der er ingen tvivl om, at der venter en stor opgave, hvis ældreområdet skal leve op til de vilde, unge ældres ønsker – især når vi har de begrænsninger, som økonomien og den demografiske udvikling skaber.

Men det arbejde fortsætter nu.

Alle input fra borgermødet vil blive taget med i arbejdet med en ny plejeboligplan. Den skal blandt andet beskrive, hvor mange plejeboliger man forventer at få brug for i fremtiden, hvordan de skal indrettes, og hvor de skal placeres.
Del dine tanker med os
Ida Pedersen, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget, var meget tilfreds med, at så mange thyboer havde lyst til at dele deres syn på fremtidens ældreliv.

– Jeg var meget spændt på, hvordan det skulle forløbe, men det er gået over al forventning. Vi har både tænkt store tanker og konkrete løsninger, og jeg synes, det har været rigtig godt, siger hun.

Hvis du har lyst til at komme med forslag og holdninger til den nye plejeboligplan, kan du nå det endnu.

Du kan give din mening til kende ved at sende en mail til skb@thisted.dk.

Du kan læse mere om baggrunden for arbejdet med den nye plejeboligplan her.

Udkastet til den nye plejeboligplan vil blive præsenteret for byrådet i Thisted Kommune i forsommeren 2021.